Hiệu quả của điều trị nội khoa và can thiệp trên bênh nhân mạch vành

Hiệu quả của điều trị nội khoa và can thiệp (đặt stent, nối bắc cầu) trên bệnh nhân bị xơ vữa động mạch vành

(International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical and Invasive Approaches – ISCHEMIA)

Hội nghị Khoa học hàng năm của Hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association – AHA) diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/11/2019 tại Philadelphia – Hoa Kỳ có trình bày kết quả của một nghiên cứu quốc tế về sự so sánh hiệu quả của can thiệp tim mạch (đặt stent, nối bắc cầu động mạch) với điều trị nội khoa trên bênh nhân xơ vữa động mạch vành bị thiếu máu cục bộ cơ tim từ trung bình đến thiếu máu nặng.

Thiết kế nghiên cứu

  • Ngẫu nhiên
  • Đối chứng

Tham gia nghiên cứu là những bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim từ trung bình đến nặng do xơ vữa động mạch vành được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm:

  • Nhóm can thiệp (invasive therapy n = 2 588)
  • Nhóm điều trị nội khoa (medical therapy n = 2 591)

Đặc điểm cơ bản của bệnh nhân tham gia nghiên cứu

Tổng số bệnh nhân: 5 179

Thời gian theo dõi: 3,3 năm

Tuổi trung bình:  64 tuổi

Tỷ lệ nữ: 23%

Tỷ lệ bị đái tháo đường: 41%

Kết quả nghiên cứu

Tỷ lệ tử vong, nhồi máu cơ tim, ngừng tim, nhập viện vì đau thắt ngực, suy tim chiếm tỷ lệ là 13,3% ở nhóm can thiệp so với 15,5% của nhóm điều trị nội khoa (p = 0,34).

Tử vong do nguyên nhân tim mạch hoặc nhồi máu cơ tim: 11,7% can thiệp so với 13,9% của nhóm điều trị nội khoa (p = 0,21)

Tử vong do mọi nguyên nhân: 6,4% nhóm can thiệp so với 6,5% của nhóm điều trị nội khoa (p = 0,67).

Kết luận

Nghiên cứu trên những bệnh nhân bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu cơ tim từ trung bình đến thiếu máu nặng do xơ vữa động mạch vành (n = 5 179) phương pháp điều trị can thiệp (đặt stents hoặc nối bắc cầu động mạch) đã thất bại trong việc giảm tỷ lệ tử vong, nhồi máu cơ tim, ngừng tim, đau thắt ngực, suy tim so với điều trị nội khoa.

Nguồn trích dẫn:

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2019/11/15/17/27/ischemia

Lược dịch: Tiến sỹ – Bác sỹ Nguyễn Văn Nhiên

 

Bình luận ngay

avatar